OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZIEMI SIERADZKIEJ

 

PLAN SZKOLEŃ NA 2019 ROK

Kursy specjalistyczne w zakresie:

 1. „Wykonanie i interpretowanie zapisu elektrokardiologicznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych - marzec 2019 r.

 

warunkiem dopuszczenia do kursu jest : posiadanie prawa wykonywania zawodu,

- całkowity koszt organizacji kursu – 300,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 150,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 300,00 zł.

 1. „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych - kwiecień  2019 r.

warunkiem dopuszczenia do kursu jest : posiadanie prawa wykonywania zawodu,

- całkowity koszt organizacji kursu – 500,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 250,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 500,00 zł.

 

 1. „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych - maj 2019 r.

warunkiem dopuszczenia do kursu jest : posiadanie prawa wykonywania zawodu,

- całkowity koszt organizacji kursu – 400,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 200,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 400,00 zł.

 

 1. „Szczepień Ochronnych” dla pielęgniarek – wrzesień 2019 r.

warunkiem dopuszczenia do kursu jest : posiadanie prawa wykonywania zawodu,

- całkowity koszt organizacji kursu – 180,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 90,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 180,00 zł.Bezpłatny dostęp do księgozbioru online IBUK Libra

Szanowni Państwo

Informujemy, że OIPiPZS przedłużyła dostęp do platformy IBUK Libra na okres od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. Na platformie jest dostęp do 520 tytułów wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim.

Z oferty można skorzystać składając wniosek do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu o nadanie dostępu do Serwisu IBUK.

Procedura nadania kodu PIN:

 1. Członek samorządu składa wniosek do OIPiPZS o nadanie dostępu do Serwisu IBUK.
 2. Kod PIN zostaje przesłany na adres poczty elektronicznej lub można go uzyskać w OIPiPZS w formie papierowej. Data ważności kodu PIN: 02.12.2019r.

Po uzyskaniu kodu PIN od OIPiPZS należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl 

 

Wniosek IBUK – pobierz

IBUK Libra POMOC - pobierz

 

Korzystaj z platformy IBUK Libra:

 • przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
 • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
 • gdzie tylko zechcesz: praca, dom, podróż – wszędzie, gdzie masz Internet

 

Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:

 • dodawaj zakładki
 • rób notatki bezpośrednio w tekście
 • wyszukuj słowa i frazy
 • taguj ważne fragmenty
 • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

 

Serdecznie zachęcamy do korzystania z wirtualnej czytelni IBUK Libra.

 

                                                                                               Anna Augustyniak
                                                                                         Przewodnicząca ORPiPZS
                                                                                                    w Sieradzu

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – cel i zmiany

Informacja na temat ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informacja dla absolwentek liceów medycznych w aspekcie zmienionej dyrektywy 2005/36/WE

Odpowiedź Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotycząca uznawania kwalifikacje na zasadzie praw nabytych

Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej - przewodnik

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych


Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku zgodnie z przepisami Dyrektywy 2005/36/WE  Pobierz...

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych  Pobierz...


Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce lub położnej niebędącej obywatelem jednego z państw członkowskich UE, zamierzających wykonywać zawód na terytorium RP – przewodnik Pobierz


Automatic recognition of professional qualifications of nurses and midwives  Pobierz...
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej; pobierz(doc)...   pobierz(pdf)...

 

Uchwała Nr 199/VII/2016  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 54/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej. Pobierz...    

Załączniki Pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego , albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016  r., poz. 2006) Pobierz...

 

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej  Pobierz...