WNIOSEK DO OPINIOWANIA PODWYŻEK ...


INFORMACJA W SPRAWIE PIT-8C

 Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi  Sieradzkiej otrzymała interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub części, albo refundowanych w całości lub części przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych ze składek członkowskich oraz związanych z tym obowiązków płatnika dotyczących sporządzania i wystawienia informacji PIT-8C.

Z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-3.4011.92.2018.1.AK z dnia 17 maja 2018 r. wynika, że po stronie pielęgniarek i położnych uczestniczących w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub części albo refundowanych w całości lub części przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych ze składek członkowskich, nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych nie ciąży obowiązek sporządzania dla tych osób informacji PIT-8C.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej od 2018 r. nie będzie wystawiała PIT-8C osobom korzystającym w OIPiPZS z refundacji/dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

czytaj dalej...

                                                                 

                                                                Anna Augustyniak

                                                            Przewodnicząca ORPiPZS              


IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
i   ASERTYWNOŚCI
„Ratuj – to ważne”   „Używkom powiedz NIE”
stopuzywkom

Zapraszamy na fotorelację         Relacja ze konkursu

 

W dniu 14 kwietnia 2018 r. w Sieradzu odbyła się Konferencja pod hasłem 

„Dobra opieka szansą na dłuższe życie z cukrzycą”
konferencjamaj2018
Zapraszamy na fotorelację         Relacja ze konferencji

 
W dniu 23 marca 2018 roku w Sali Starostwa Powiatowego w Sieradzu
odbył się XXXI Zjazd Sprawozdawczy
Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej
zjazd2018
Zapraszamy na fotorelację              Relacja ze zjazdu     

 

 pokora1
Uroczyste obchody upamiętniające 600 lecie służby zdrowia w Sieradzu oraz 165 rocznicę oddania do użytku Szpitala św. Józefa w Sieradzu 
 czytaj...


KOMUNIKAT W SPRAWIE URUCHOMIENIA  SYTEMU  MONITOROWANIA
KSZTAŁCENIA  
PRACOWNIKÓW  MEDYCZNYCH  ( SMK ) czytaj...


 1

Informujemy, że w dniu 19.09.2017 r. Wojewoda Łódzki powołał Panią mgr Magdalenę Świątek na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.

Pani Konsultant składamy serdeczne gratulacje i życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji i wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

                                                                       Okręgowa Rada
                                                                             Pielęgniarek i Położnych
                                                                                 Ziemi Sieradzkiej 


III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „RATUJ – TO WAŻNE!”

Relacja...


W dniu 24 marca 2017roku w Sali Starostwa Powiatowego w Sieradzu
odbył się XXX Zjazd Sprawozdawczy
Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 

 

zapraszamy na fotorelację      relacja ze zjazdu
 


 25 LAT SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
PIELĘGNIAREK  I  POŁOŻNYCH

Fotorelacja
Historia samorządu zawodowego oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

Listy Gratulacyjne

 


 

W dniu 8 października 2016 roku  odbyła się II Konferencja Diabetologiczna w Łasku

Fotorelacja

Relacja z konferencji
 

 


W dniu 18 marca 2016 roku w Sali Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbył się XXIX Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

  

DSC 0197     .PielegniarkiZlot003

   Zapraszamy na fotorelację                                 Relacja ze zjazdu


 W dniu 23 października 2015 roku odbył się VII Zjazd
Sprawozdawczo Wyborczy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 

  


W dniu 4 września 2015 roku  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierdzu odbyła się konferencja poświęcona Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Ostatni Dyżur"
zoraganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 

 p9041190