Składka członkowska dla pielęgniarek/położnych prowadzących indywidualne
lub grupowe praktyki zawodowe 

w roku 2018 wynosi 35.55 zł. miesięcznie
skczlonskczlon1