Składka członkowska dla pielęgniarek/położnych prowadzących indywidualne 
lub grupowe praktyki zawodowe 

w roku 2024 wynosi 58.26 zł. miesięcznie

 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH


Na podstawie art. 11 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, członkowie samorządu pielęgniarek i położnych obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską.

Wysokość składek określona w Uchwałach nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. obowiązuje od dnia 01.02.2016r.

  czytaj więcej...