Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 Plan szkoleń na 2021 rok:

  1. „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych - wrzesień - listopad 2021 r.

 - całkowity koszt organizacji kursu – 300,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 150,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 300,00 zł.

  1. „Resuscytacja krążeniowo–oddechowa” dla pielęgniarek i położnych -wrzesień-październik 2021r.

- całkowity koszt organizacji kursu – 500,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 250,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 500,00 zł.

  1. „Szczepień Ochronnych” dla pielęgniarek - październik 2021 r.

- całkowity koszt organizacji kursu – 180,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 90,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 180,00 zł.


 

PLAN SZKOLEŃ NA 2020 ROK

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej zatwierdza plan szkoleń na 2020 rok :

  1. „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych - maj - czerwiec 2020 r.

- całkowity koszt organizacji kursu – 500,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 250,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 500,00 zł.

  1. „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych  maj – czerwiec 2020 r.

 - całkowity koszt organizacji kursu – 400,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 200,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 400,00 zł.

 PLAN SZKOLEŃ NA 2019 ROK

Kursy specjalistyczne w zakresie:

  1. „Wykonanie i interpretowanie zapisu elektrokardiologicznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych - marzec 2019 r.

 

warunkiem dopuszczenia do kursu jest : posiadanie prawa wykonywania zawodu,

- całkowity koszt organizacji kursu – 300,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 150,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 300,00 zł.

  1. „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych - kwiecień  2019 r.

warunkiem dopuszczenia do kursu jest : posiadanie prawa wykonywania zawodu,

- całkowity koszt organizacji kursu – 500,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 250,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 500,00 zł.

 

  1. „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych - maj 2019 r.

warunkiem dopuszczenia do kursu jest : posiadanie prawa wykonywania zawodu,

- całkowity koszt organizacji kursu – 400,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 200,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 400,00 zł.

 

  1. „Szczepień Ochronnych” dla pielęgniarek – wrzesień 2019 r.

warunkiem dopuszczenia do kursu jest : posiadanie prawa wykonywania zawodu,

- całkowity koszt organizacji kursu – 180,00 zł,

dla członka OIPiPZS – 90,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

dla członków innych OIPiP – 180,00 zł.