OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZIEMI SIERADZKIEJ


 PLAN SZKOLEŃ NA 2018 ROK

  1. „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego u dorosłych”
       dla pielęgniarek i położnych - luty 2018 r. 

- całkowity koszt organizacji kursu – 300,00 zł,

- dla członka OIPiPZS – 150,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem

- kursu dla członków innych OIPiP – 300,00 zł.

  1. „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych - styczeń  2018 r.

- całkowity koszt organizacji kursu – 500,00 zł,

- dla członka OIPiPZS – 250,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

- dla członków innych OIPiP – 500,00 zł.

  1. „Szczepień Ochronnych” dla pielęgniarek - wrzesień 2018 r.

- całkowity koszt organizacji kursu – 180,00 zł,

- dla członka OIPiPZS – 90,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

- dla członków innych OIPiP – 180,00 zł.

  

  1. „Leczenia ran” dla pielęgniarek - październik 2018 r.

 - całkowity koszt organizacji kursu – 360,00 zł,

- dla członka OIPiPZS – 180,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed rozpoczęciem kursu

- dla członków innych OIPiP – 360,00 zł.