Możliwość weryfikacji PWZ

 

Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.

W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

  • PESEL pielęgniarki/położnej
  • Nr PWZ pielęgniarki/położnej
  • NAZWISKO pielęgniarki/położnej

Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.


 
Elektroniczna ankieta przygotowana w ramach Projektu Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety – czytaj...
 

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielegniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki poz produktów leczniczych o nazwie Olfen 75 mg oraz Dicloratio 75 mg czytaj...

 

Stanowisko Nr 27 Prezydium NRPiP z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa” czytaj...

 

Stanowisko Nr 28 Prezydium NRPiP z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego wprowadzonych przez Ministra Zdrowia czytaj...

 

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia dotycząca wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach zespołów ratownictwa medycznego u podwykonawcy czytaj...

 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed nieuczciwymi organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych czytaj...


 

Szkolenia w zakresie HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanych do pielęgniarek i położnych czytaj...

Komunikat w sprawie Elektronicznych Kart Kształcenia uczestników szkoleń specjalizacyjnych czytaj...
 

URUCHAMIANE SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu zaprasza pielęgniarki i położne na uruchamiane SPECJALIZACJE:

- Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - 24 listopada 2018 r. - godz. 9:00 - pierwsze zajęcia (ostatnie wolne miejsca).

- Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych - 23 listopada 2018 r. - godz. 15:00 - uruchomienie specjalizacji.

- Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 23 listopada 2018 r. - godz. 15:00 - uruchomienie specjalizacji.

- Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych - 7 grudnia 2018 r. - godz. 15:00   - uruchomienie specjalizacji.

czytaj...


 Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie kluczowym procesem dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej 15-16 października 2018 r. Warszawa

czytaj...

Konferencja NRPIP:  „Bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych” 10–11 września 2018 roku

czytaj...

Komentarz do porozumienia z 9 lipca 2018 r. pomiędzy OZZPIP oraz NIPIP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ 

czytaj...

NIPIP wraz z OZZPIP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia

czytaj...

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy opracowany w Instytucie Matki i Dziecka podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej”.

Podręcznik, jest unowocześnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją wydawnictwa Standardy i metodyka pracy i pielęgniarki i higienistki szkolnej, które powstało w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w 2003 roku w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.