Komunikat w sprawie Elektronicznych Kart Kształcenia uczestników szkoleń specjalizacyjnych czytaj...
 

URUCHAMIANE SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu zaprasza pielęgniarki i położne na uruchamiane SPECJALIZACJE:

- Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - 24 listopada 2018 r. - godz. 9:00 - pierwsze zajęcia (ostatnie wolne miejsca).

- Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych - 23 listopada 2018 r. - godz. 15:00 - uruchomienie specjalizacji.

- Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 23 listopada 2018 r. - godz. 15:00 - uruchomienie specjalizacji.

- Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych - 7 grudnia 2018 r. - godz. 15:00   - uruchomienie specjalizacji.

czytaj...


 Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie kluczowym procesem dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej 15-16 października 2018 r. Warszawa

czytaj...

Konferencja NRPIP:  „Bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych” 10–11 września 2018 roku

czytaj...

Komentarz do porozumienia z 9 lipca 2018 r. pomiędzy OZZPIP oraz NIPIP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ 

czytaj...

NIPIP wraz z OZZPIP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia

czytaj...

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy opracowany w Instytucie Matki i Dziecka podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej”.

Podręcznik, jest unowocześnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją wydawnictwa Standardy i metodyka pracy i pielęgniarki i higienistki szkolnej, które powstało w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w 2003 roku w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

W 2017 roku podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej” został opracowany w ramach naukowego zadania statutowego IMiD finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do opracowania poszczególnych zagadnień pozyskano do współpracy uznanych specjalistów w dziedzinach nauk medycznych i społecznych.

Publikacja jest opatrzona numerem ISBN i jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka http://www.imid.med.pl/pl/do-pobrania, z możliwością nieodpłatnego pobierania przez pielęgniarki szkolne.


 

Ankieta dotycząca wypisywania recept 

Szanowni Państwo,

W związku z podjęciem współpracy NRPiP ze  Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie przeprowadzenia badania którego celem jest określenie faktycznego stosowania regulacji prawnych dotyczących wypisywania przez pielęgniarki i położne recept w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja leczenia) oraz prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa Izby informacji o możliwości wypełniania ankiety.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CN4BDedz60SDkabTxcvJHD17zdyNsQlCs0YJaZDFB_JURFRPUTRTVlg5OENORkVIWlZJTTJHSjRXVi4u

Po zakończeniu badania przekażemy  wyniki ankiety do Państwa wiadomości.

Z wyrazami szacunku

Prezes NRPiP

(-)Zofia Małas


Spotkanie robocze przedstawicieli pielęgniarek i położnych z Ministrem Zdrowia w sprawie strategii – 26.01.2018 r. – czytaj dalej...

http://nipip.pl/spotkanie-robocze-przedstawicieli-pielegniarek-poloznych-ministrem-zdrowia-sprawie-strategii-2018-01-26/


W dniu 9 stycznia 2018 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało dokument “Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów.

Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsceczytaj dalej...


 Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu kwalifikowania pracowników wykonujących zawody medyczne w związku z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczy czytaj dalej...


Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” czytaj dalej...
Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach  czytaj dalej....

NFZ ZABEZPIECZYŁ ŚRODKI NA WZROST WYNAGRODZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA OWU
czytaj dalej...


Notatka ze spotkania z Panią Wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko
czytaj dalej...


Korespondencja z MZ w sprawie przekazania informacji na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przewidzianych przepisami rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r czytaj...


Informacja w sprawie prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczychczytaj...


Komunikat Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków  różnymi drogami oraz wytyczne Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne. czytaj...


Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r. w odniesieniu do treści Komunikatu Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych. czytaj...


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamenty Pielęgniarek i Położnych na Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP czytaj...


Stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach czytaj...


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamenty Pielęgniarek i Położnych na Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP czytaj...


Odpowiedź Ministra Zdrowia na stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. czytaj...


Korespondencja Ministra Zdrowia dotycząca wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek czytaj...


Stanowisko PTP,NRPiP,OZZPiP z dnia 18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek czytaj...


Pismo do Pani Minister Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek czytaj...


Pismo do Pani Prezes Rady Ministrów dotyczące kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek czytaj...