Wykaz form doskonalenia zawodowego w ramach realizacji projektu unijnego czytaj dalej ... 


Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie bezpłatnym
informatorem pt. „ABC opieki okołoporodowej”.

Publikacja została przygotowana zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej  czytaj dalej...


 

ogloszeniepip


Zapraszamy na dwa bezpłatne szkolenia dla personelu medycznego pracującegopracującego z dziećmi i młodzieżą (0-17r.ż), a w szczególności położnych, pielęgniarekśrodowiskowych, pediatrów, doradców laktacyjnych, pielęgniarek szkolnych. 

I SZKOLENIE - „Co się dzieje z tym dzieckiem?” dla pracowników POZ, medycznychI SZKOLENIE - „Co się dzieje z tym dzieckiem?” dla pracowników POZ, medycznychpracujących z niemowlętami i dziećmi do 6 roku życia. więcej

27 stycznia 2023 (piątek) w godz. 9:00-17:00 - część wykładowa - teoria okiem praktyka, w godz.17:00-19:00 - część superwizyjna

28 stycznia 2023 (sobota) w godz. 9:00-17:00 - część warsztatowa, w godz. 17:00-19:00 - częśćsuperwizyjna

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy, zapraszamy do wysyłania zgłoszeń poprzezformularz on-line: https://forms.gle/hiE1TBcmSWe4Su9C6


II SZKOLENIE - “Boli mnie brzuch, gdy idę do szkoły” Jak rozpoznawać i leczyć problemyII SZKOLENIE - “Boli mnie brzuch, gdy idę do szkoły” Jak rozpoznawać i leczyć problemypsychiczne w gabinecie lekarskim i pielęgniarskim więcej

10 marca 2023 (piątek) w godz. 9:00 -17:00 - część wykładowo-warsztatowa, w godz. 17:00-19:00- część superwizyjna

11 marca 2023 (sobota) w godz. 9:00-17:00 - część warsztatowa, w godz. 17:00-19:00 - częśćsuperwizyjna

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy, zapraszamy do wysyłania zgłoszeń poprzezZe względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy, zapraszamy do wysyłania zgłoszeń poprzezformularz on-line: https://forms.gle/CsPDL4i5QY2Y1RSX8


 

Do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w dniu 06.10.2022r. wpłynęło zapytanie „czy pielęgniarka bez kursu anestezjologicznego może pracować na OIOM-ie i Bloku operacyjnym jako pielęgniarka anestezjologiczna?”. Odpowiedź czytaj ...


Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej z dnia 15 września 2022 r. w sprawie nieprzestrzegania przez niektóre podmioty lecznicze zapisówustawy z dnia 8 czerwca 2017r. dotyczących sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 roku. czytaj ...


Stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 r. czytaj ...


IV cykl Ogólnopolskiego Programu Leczenia Ran


https://link.freshmail.direct/c/u9ublkh0nf/g3u4o6rimt
 https://link.freshmail.direct/c/4jefcmgrn1/g3u4o6rimt
https://link.freshmail.direct/r/g3u4o6rimt/vtfhgc464l


Akademia Prawa dla Pielęgniarek i Położnych - szkolenia o tematyce prawniczej czytaj ...


Możliwość weryfikacji PWZ

 

Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.

W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

  • PESEL pielęgniarki/położnej
  • Nr PWZ pielęgniarki/położnej
  • NAZWISKO pielęgniarki/położnej

Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.


 
Elektroniczna ankieta przygotowana w ramach Projektu Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety – czytaj...
 

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielegniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki poz produktów leczniczych o nazwie Olfen 75 mg oraz Dicloratio 75 mg czytaj...

 

Stanowisko Nr 27 Prezydium NRPiP z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa” czytaj...

 

Stanowisko Nr 28 Prezydium NRPiP z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego wprowadzonych przez Ministra Zdrowia czytaj...

 

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia dotycząca wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach zespołów ratownictwa medycznego u podwykonawcy czytaj...

 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed nieuczciwymi organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych czytaj...


 

Szkolenia w zakresie HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanych do pielęgniarek i położnych czytaj...

Komunikat w sprawie Elektronicznych Kart Kształcenia uczestników szkoleń specjalizacyjnych czytaj...
 

URUCHAMIANE SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu zaprasza pielęgniarki i położne na uruchamiane SPECJALIZACJE:

- Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - 24 listopada 2018 r. - godz. 9:00 - pierwsze zajęcia (ostatnie wolne miejsca).

- Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych - 23 listopada 2018 r. - godz. 15:00 - uruchomienie specjalizacji.

- Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 23 listopada 2018 r. - godz. 15:00 - uruchomienie specjalizacji.

- Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych - 7 grudnia 2018 r. - godz. 15:00   - uruchomienie specjalizacji.

czytaj...


 Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie kluczowym procesem dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej 15-16 października 2018 r. Warszawa

czytaj...

Konferencja NRPIP:  „Bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych” 10–11 września 2018 roku

czytaj...

Komentarz do porozumienia z 9 lipca 2018 r. pomiędzy OZZPIP oraz NIPIP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ 

czytaj...

NIPIP wraz z OZZPIP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia

czytaj...

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy opracowany w Instytucie Matki i Dziecka podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej”.

Podręcznik, jest unowocześnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją wydawnictwa Standardy i metodyka pracy i pielęgniarki i higienistki szkolnej, które powstało w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w 2003 roku w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.