25 LAT SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
PIELĘGNIAREK  I  POŁOŻNYCH

       

 

HYMN PIELĘGNIARSKI

 

„W świat niesiemy swe serca gorące,

najpiękniejsze głosimy idee,

aby ludziom dać pokój i słońce

by cierpiącym przywrócić nadzieję.

Zawód nasz przeszedł wielkie dni chwały,

gdy o wolność się walki toczyły,

pielęgniarki na frontach też były

i ofiarnie swą służbę pełniły.

 

My nie chcemy ni wojen ni bojów,

Dość krwi bratniej i ofiar faszyzmu,

My jesteśmy siostrami pokoju,

Służyć chcemy idei humanizmu.

 

W służbie naszej przodować będziemy,

dla Ojczyzny, Jej dobra pracować,

a gdy trzeba i ginąć będziemy,

aby życie człowieka ratować”.

GALERIA  ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI