Dodatkowe informacje:

NIP: 827-113-01-09           Regon 730012788
Konto:    PKO BP S.A. o/Sieradz 17 1020 4564 0000 5902 0046 9023

Godziny pracy biura
poniedziałek – piątek:  8°° - 16°° 

Przewodnicząca ORPiPZS: Pani mgr Anna Augustyniak
poniedziałek – piątek w godzinach:  15°° - 1800 

Wiceprzewodnicząca ORPiPZS: Pani Hanna Malik
w każdy czwartek w godzinach:  15°° - 1730 

Sekretarz OIPiPZS: Pani mgr Anna Kulesza
pierwsza i tzrecia sobota miesiąca w godzinach: 830 - 1330

Skarbnik ORPiPZS: Pani mgr Barbara Piecyk
poniedziałek – piątek w godzinach:  15°° - 1800 

Radca Prawny: Pani Alicja Kardynał - Nowa
w każdy piątek w godzinach: 1230 - 1530

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: Pani mgr Beata Gołąb
 co drugą środę w godzinach: 1530 - 1630

Kierownik Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (kursy)
od poniedzaiałku do piątku w godzinach 800 - 1430

Prawo Wykonywania Zawodu: Pani mgr Aneta Sadowska
wtorek, środa, piątek w godzinach: 16°° - 18°°