KOMUNIKAT
w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
pielęgniarek i położnych

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej informuje o kontynuacji grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu pielęgniarki lub położnej, w tym odpowiedzialność cywilna za szkody: 1) powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej;

2) wynikające z naruszenia praw pacjenta;

3) spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej.

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowie­dzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwo­lonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).  Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Okres ubezpieczenia: od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r.

Suma gwarancyjna: 50 000 PLN (od osoby)

Składka (od osoby) – 45 PLN (na 2 lata)

Osoby deklarujące się prosimy o dostarczenie składek wraz z wykazem danych zgodnie z załączonym drukiem do biura księgowości OIPiPZS w godzinach od 9.00 do 15.00 w terminie do 15.02.2017 r.

W załączeniu ogólne warunki ubezpieczenia oraz druk do wypełnienia (tabela).

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ... Pobierz

DRUK DO WYPEŁNIENIA (TABELA)… Pobierz

 

                                                                              Anna Augustyniak

                                                                         Przewodnicząca ORPiPZS


 25 LAT SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
PIELĘGNIAREK  I  POŁOŻNYCH

Fotorelacja
Historia samorządu zawodowego oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

Listy Gratulacyjne 

 


 

W dniu 8 października 2016 roku  odbyła się II Konferencja Diabetologiczna w Łasku

Fotorelacja

Relacja z konferencji
 

 


W dniu 18 marca 2016 roku w Sali Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbył się XXIX Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

  

DSC 0197     .PielegniarkiZlot003

   Zapraszamy na fotorelację             Relacja ze zjazdu


 W dniu 23 października 2015 roku odbył się VII Zjazd
Sprawozdawczo Wyborczy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 

  


W dniu 4 września 2015 roku  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierdzu odbyła się konferencja poświęcona Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Ostatni Dyżur"
zoraganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 

 p9041190